Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Szansa

Beata Bartczak

Rozwój lokalny, Samorząd, Edukacja, Dzieci i młodzież

Września, Edycja III

O sobie

Jej główne zainteresowania w ramach działalności społecznej to: edukacja osób dorosłych, podnoszenie kompetencji zawodowych, uczenie nowych umiejętności, pielęgnowanie tradycji i lokalnej tożsamości, kultywowanie lokalnej gwary i obyczajów, dokumentowanie historii lokalnej, budowanie poczucia dumy i przywiązania do miejsca zamieszkania, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wspieranie kobiet. Działa we wrześni i okolicach. Związana jest z organizacjami: Stowarzyszenie Kobiety Wrześni, Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Szansa, Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.

Skip to content