Liceum Ogólnokształcące w Lesku

Beata Kurcoń

Edukacja, Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna

Lesko, Podkarpackie, Edycja IV

O sobie

Beata jest pedagogiem szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku. Jej działania ukierunkowane są na edukację dzieci i młodzieży poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój ich zainteresowań. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz swojego środowiska lokalnego i wiejskiego. Jest prezesem założonego przez siebie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum. W Środowisku wiejskim działa w Kole Gospodyń Wiejskich, inicjuje wiele imprez środowiskowych, na które pozyskuje środki od gminy i innych sponsorów. W Radzie Sołeckiej jest członkiem Odnowy Wsi Łukawica. Chce adaptować starą szkołę na świetlicę wiejską. Jako doradca zawodowy pomaga uczniom w planowaniu własnej kariery. Jako mediator, socjoterapeuta, dzieli się wiedzą i służy pomocą w sytuacjach trudnych, problemach rodzinnych i wychowawczych, ale także wspiera tych, którzy mają ciekawe pomysły i chcą je realizować. Jest członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku.

Skip to content