Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach

Beata Magdziak

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Kultura, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Buczek, Edycja XI

O sobie

Beata Magdziak od 2010r. sprawuje funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. W tym okresie niezależnie od wzorowego wypełniania statutowych zadań biblioteki gminnej, z własnej inicjatywy podejmowała szereg wyzwań o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym na rzecz społeczności gminy Sędziejowice. Angażowała się także we wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Sędziejowice, w tym w organizację dożynek gminnych, dni strażaka, obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego, obchodów 50-lecia Koła Łowieckiego „Leśnik” w Sędziejowicach, itp. Jej działania służą ułatwianiu dostępu szerokiej grupy mieszkańców do powszechnie rozumianej kultury, a ponadto spełniają rolę edukacyjną. Nawiązała współpracę i utrzymuje stały kontakt z kołami gospodyń wiejskich i sołtysami wsi, radnymi, strażami, osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Beaty Magdziak oraz wykwalifikowanej kadry bibliotecznej zmienił się wizerunek gminnej książnicy, a udział w wielu projektach zewnętrznych pozwala na pozyskiwanie środków na poprawę bazy placówki oraz jej merytorycznej działalności służącej wszystkim mieszkańcom. W bibliotece często organizuje konkursy, spotkania literackie, gry i zabawy, spektakle, wystawy, wycieczki, czytelnicze akcje wojewódzkie (np. Łódzkie Czyta, SWIGOL), jak i ogólnopolskie (Odjazdowy Bibliotekarz). Potwierdzeniem sukcesów czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich „Działanie w Partnerstwie, Partnerstwo w działaniu” oraz „Samorząd Przyjazny Czytelnictwu”. Organizowała i koordynowała szereg imprez, projektów, akcji pozyskując jednocześnie środki zewnętrzne, m in.: coroczne akcje Narodowego Czytania, Noc Bibliotek, 7 edycji Rajdu Rowerowego po Gminie Sędziejowice „Odjazdowy Bibliotekarz”’, Konkurs Specjalny PAFW i PFDiM „25 lat samorządności „Równać Szanse”, „Wesele Sędzieja w 1050. rocznicę Chrztu Polski” oraz spektakl teatralny „Sędziejowe wesele”, „Działaj Lokalnie „Sędziejowickie Dziedzictwo” 2015 i 2016, w ramach którego opracowano 8 nowych questów promujących walory przyrodniczo-turystyczne, zabytki i tradycje patriotyczne w gminie. Zorganizowała I Gminne Forum na Rzecz Młodych w Gminie Sędziejowice w ramach Programu Równać Szanse 2016 PAFW i PFDiM. Ukończyła roczną Szkołę Liderów PAFW. Uzyskała wysoką lokatę w konkursie DŁ Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego 2015. W 2016 r. otrzymała Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej MKIDN,a w 2018 r. wyróżnienie Starosty Powiatu Łaskiego za działalność społeczną.

Skip to content