Fundacja szkoła liderów

Beata Nadzieja-Szpila

Rozwój lokalny, Samorząd, Sport i promocja zdrowia, Seniorzy, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Historia i dziedzictwo kulturowe, Dialog obywatelski

Alwernia, Małopolskie, Edycja XV

O sobie

Od wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu gminy i mieszkańców. W latach 2003 – 2011 byłam członkiem Stowarzyszenia Młoda Alwernia, a także jednym ze współzałożycieli. Koordynowałam projekt EFS: „Jestem z Tobą nie tylko od święta – Pogotowie Dobrej Nadziei”, byłam latarnikiem w projekcie Polski Cyfrowej Równych Szans w latach 2013 – 2014, pomysłodawcą i wykonawcą grantu „Internet nową pasją dla osób 50+”. W 2014 roku wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powołałam do życia Stowarzyszenie Alwernia Plus. Od tego czasu aktywnie działałam jako prezes Stowarzyszenia – byłam pomysłodawcą i współzałożycielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni oraz Chóru Gospel Alwernia.
Zawodowo, będąc burmistrzem, pracę zawodową nadal przeplatam z działaniem społecznym. Ukończyłam kurs podstawowy dla strażaków ochotników i zostałam strażakiem.
Bogate doświadczenie zawodowe sukcesywnie zdobywałam w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach samorządowych i w organizacjach pozarządowych. Pracowałam m.in. w Towarzystwie Finansowo – Leasingowym w Warszawie jako specjalista ds. handlowych, byłam kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Alwerni, pełniłam funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Alwerni
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku politologia ze specjalnością polityka samorządowa, a także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam także kwalifikacje w zakresie pracy socjalnej zdobyte w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krakowie.
Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach m.in. „Zarządzanie projektem Europejskiego Funduszu Społecznego wg wymagań Unii Europejskiej”, „Aplikowanie o środki na realizację projektów w ramach SPO RZL”, „Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym”, „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw”. Jestem absolwentką Akademii Umiejętności Kierowniczych. Posiadam uprawnienia kierowników wycieczek szkolnych. Jestem również licencjonowanym przewodnikiem krakowskim oraz pilotem wycieczek. Współorganizowałam i pilotowałam wiele wyjazdów krajowych i zagranicznych dla mieszkańców naszej Gminy.
Lubię aktywny wypoczynek, turystykę górską, sport i dobrą literaturę.

Skip to content