twórczyni Ekomuzeum Rolnictwa w Zaborze Wielkim

Beata Pęcherek

Miękinia, Edycja V

O sobie

Pracuje w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini. Ponadto prowadzi działalność społeczną, przede wszystkim za pośrednictwem stowarzyszenia „Zaborowa Kraina”, w którego zarządzie zasiada. Stowarzyszenie zajmuje się rozwojem wsi oraz lokalnym dziedzictwem kulturowym. Do największych osiągnięć Beaty należy zaliczyć utworzenie Ekomuzeum Rolnictwa w Zaborze Wielkim.

Skip to content