Urząd Gminy Nowa Wieś

Bożena Katarzyna Napierała

Nowa Wieś Wielka, Kujawsko-pomorskie, Edycja I

O sobie

Pracuje w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, jest podinspektorem ds. funduszy strukturalnych. Pomaga w pisaniu wniosków organizacjom pozarządowym, udziela kompleksowych porad w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój gminy, partycypuje w projektach lokalnych organizacji pozarządowych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy na Rzecz Rodzin, Fundacją Wspomagania Wsi oraz klubami sportowymi.

Skip to content