OPS Gryfino

Bożena Stawiarska

Rozwój lokalny, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Gryfino, Zachodniopomorskie, Edycja VIII

O sobie

Praca społeczna jest powiązana z pracą zawodową. Pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w Sekcji Analizy Problemów Społecznych. Koordynuję program „Wolontariat w OPS”. Problemy społeczności lokalnej są mi bliskie. Społecznie pracuję od wielu lat. Przez okres 5 lat byłam Sołtysem w miejscowości Żabnica. Obecnie działam na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W 2009 r. zainicjowałam powstanie Stowarzyszenia Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W miejscowości Stare Brynki rozpoczęłam pracę metodą CAL. Współpracuję ze Stowarzyszeniem „Stare Brynki XXI”. Angażuję się w działania środowiskowe o charakterze kulturalnym. Należę do Rady Kościelnej w Żabnicy. Obecnie koncentruję swoją energię na powołaniu do życia Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Posiadam wykształcenie wyższe. Mam wiele zainteresowań, ds. praca w ogrodzie, ćwiczenia. Moją pasją są działania, których się podejmuje, a które wydają się trudne do zrealizowania. Podjęte z sukcesem działania napawają mnie energią do dalszego działania i przynoszą wiele radości.

Skip to content