Stowarzyszenie Panorama Wierzbia

Daniel Podobiński

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Dzieci i młodzież

Łambinowice, Edycja VIII

O sobie

Leśnik, urbanista i planista, wiecznie niespełniony podróżnik. Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia Panorama Wierzbia, członek założyciel lokalnej grupy działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich, koordynator Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich 2007-2013; ze szczególną motywacją do działania na rzecz młodzieży, ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i ładu przestrzennego. Od 2013 r. członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, koordynator programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Działaj lokalnie w Borach Niemodlińskich, od 2014 koordynator merytoryczny pilotażowego programu ochrony wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich Derkacz realizowanego we współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody z Wrocławia, od 2013 r. lider opolskiej sieci LGD w zakresie wdrożenia mechanizmu CLLD-RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w województwie opolskim.

Skip to content