kierowniczka Zespołu Folklorystycznego "Oftinowianie"

Danuta Lizak – Prażuch

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Dzieci i młodzież

Kłyż, Edycja V

O sobie

Jestem kierownikiem Zespołu Folklorystycznego „Otfinowianie” i prezesem stowarzyszenia o tej samej nazwie. Działam na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu Krakowiaków Wschodnich oraz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego. Pracuję głównie na terenie gminy Żabno i powiatu tarnowskiego, ale udzielam się również w sprawach dotyczących całej Małopolski. Działanie społeczne sprawia mi przyjemność, zwłaszcza że doskonale znam potrzeby mieszkańców mojej okolicy i próbuję je zaspokajać. Ciągle także poszerzam zakres swoich przedsięwzięć i staram się nabywać nowe umiejętności. Chętnie dzielę się nimi z osobami, pośród których mieszkam. Praca z ludźmi daje mi satysfakcję, podobnie jak efekty naszych wspólnych działań, świadczące o wartości kultury ludowej ( nasz zespół brał udział w 41 festiwalach w kraju i za granicą: na Słowacji, Węgrzech, w Niemczech, Serbii, Bułgarii, we Włoszech i USA, zorganizował kilkadziesiąt imprez na terenie gminy i powiatu, przygotował szereg pokazów, warsztatów i prezentacji ). Potrafimy zorganizować współpracę między mieszkańcami różnych miejscowości, wykazujemy się umiejętnością wspólnego, pokoleniowego działania ( członkowie naszego zespołu liczą od 6 do 70 lat ). Cieszę się, że ludzie z małych miejscowości potrafią dostrzec swoją wartość i odnieść sukces. O tym staram się ich przekonać w trakcie mojej pracy społecznej. Od 5 lat realizujemy projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jestem ich autorką i koordynatorką. W 2010r. ukończyłam Szkołę Liderów PAWF. Od 1998r. działam również w Radzie Sołeckiej Wsi Kłyż, a od 2010r. w stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa.

Skip to content