Fundacja szkoła liderów

Dawid Kopaczewski

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Samorząd, Edukacja, Kultura, Dialog obywatelski, Przestrzeń miejska i urbanistyka, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne

Iława, Warmińsko-mazurskie, Edycja XIV

O sobie

Marzę o wspólnocie odpowiedzialnej za swoje miasto; wspólnocie, która jest zauważana nie tylko podczas wyborów samorządowych, ale także w ciągu całej kadencji.
Iława nie jest własnością tej czy innej władzy. Iława to nasza wspólna przestrzeń. Dialog społeczny nie powinien być tylko ideą. Powinien być realnym instrumentem w zarządzaniu miastem. Jestem zwolennikiem konsultacji społecznych w najważniejszych sprawach dla miasta i poszczególnych jego części. Będę to podkreślać, by rządzący nie rościli sobie ciągłego prawa do decydowania o każdym aspekcie naszego miasta, by szanowali oddolne inicjatywy, by wsłuchiwali się w głos zwykłych mieszkanek i mieszkańców.
Działam na rzecz naszego miasta od wielu lat, z własnej woli, poświęcając swój czas i swoje pieniądze. Odniosłem na tym polu kilka sukcesów, ale lata tej ciężkiej pracy nauczyły mnie jednego. Łatwiej osiągać cele, działając wspólnie!
Chcę skupić się na tym, co dzieje się w naszym mieście w zakresie kultury, sportu, transportu publicznego, rowerowego, pieszego, zieleni miejskiej, ekologii, przedsiębiorczości, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego. Chcę stworzyć zespół ludzi, którzy mimo różnic światopoglądowych, będą umieli ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne rozwiązania.
Nie jestem związany z żadną partią polityczną. Moim interesem jest Wspólna Iława.

Skip to content