Prezeska LGD Partnerstwo Ducha Gór, autorka edukacyjnych, właczających innych i rozwojowych projektów np. Karkonoska Marka Lokalna, Festiwal Ducha Gór, Karkonosze Slow. Liderka rozwoju regionu poprzez lokalną żywność, eko, slow i kulturową turystykę, opartą na zasobach lokalnych, włączania lokalnych liderów i wszystkich grup, społeczności w działania na rzecz rozwoju własnych miejscowości, gmin i regionu jako pewnej całości. Zwolenniczka sprawiedliwości społecznej oraz poszerzania edukacji i działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dorota Goetz

Turystyka i promocja regionu, Historia i dziedzictwo kulturowe, Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny

Kowary, Dolnośląskie, Edycja XVII

O sobie

Jestem liderką lokalnych środowisk i działań od 1996 r. Mieszkam we wsi Trzcińsko, jako pierwsze założyłam Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor” i powołałam do życia wiejską świetlicę w swojej wsi. Założyłam również Fundację Ducha Gór, a później Lokalna Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór, która stała się najważniejszym i najskuteczniejszym miejscem działania. To lokalna organizacja pozarządowa, ciesząca się dużym zaufaniem społecznym, wprowadzająca innowacje społeczne i gospodarcze; zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich i małych miasteczek powiatu jeleniogórskiego, u stóp Karkonoszy. Od 2006 r. wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości, samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności. Szczególna dbałość o lokalne tradycje, gospodarkę i usługi, promowanie regionu poprzez lokalne tradycje, kulturę i historię, artystów, rzemieślników, produkty i usługi Karkonoskiej Marki Lokalnej, edukację ekologiczną, turystykę zieloną, rozproszoną i ekoturystykę, promującą miejsca mniej znane; pod wspólnym szyldem Kraina Ducha Gór i Karkonosze SLOW.
KARKONOSKA MARKA LOKALNA „Skarby Ducha Gór”. Praca nad produktami lokalnymi i utworzenie marki produktów, regionu stało się misją. Marka lokalna tworzona poprzez organizację pozarządową to wielka dbałość o wartości, tradycje, autentyczność, jakość oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Jest gwarantem lokalnego produktu chronionego prawem, opartego na tradycji lub specyfice miejsc oferujących te produkty. Funkcjonuje od 2015 roku; zrzesza producentów żywności i rzemieślników, zaangażowanych w rozwój regionu, w którym żyją i z którego są dumni. Z pasją i przekonaniem włączyli się w tworzenie marki, określenie jej charakteru. To obecnie 47 produktów/usług/dań. 18 miejsc na obszarze LGD prowadzi NIEPUBLICZNE INFORMACJE TURYSTYCZNE i/lub posiada gabloty z produktami lokalnymi.
GALERIA PRODUKTU LOKALNEGO „Skarbiec Ducha Gór”. W 2012-2019 r. LGD Partnerstwo Ducha Gór prowadziło sklepik z produktami lokalnymi, niepowtarzalnym rękodziełem i pamiątkami, inspirowanymi tradycjami Krainy Ducha Gór, certyfikowanymi Karkonoską Marką Lokalną: http://skarbiecduchagor.pl/. Obecnie tylko w sieci: https://sklepduchagor.pl.
KRAINA DUCHA GÓR to zespół działań do uprawiania turystyki aktywnej – rowerowej, pieszej, czy konnej oraz edukacyjnej, na które składają się: tablice informacyjne, przewodniki, mapy, memory, kolorowanki, zielnik, paszport itp…. promujące region poprzez lokalne tradycje, artystów, rzemieślników, miejsca mniej znane.
FESTIWAL DUCHA GÓR to nowy sposób promowania regionu oraz włączania mieszkańców, organizacji, samorządów, przedsiębiorców we wspólny cykl działań w określonym czasie. Festiwal ma charakter Krainy Ducha Gór: warsztaty, edukacja, zabawa, wspieranie lokalnych artystów, rzemieślników, wydarzenia, jarmarki.
RADY SENIORÓW. Utworzono 7 gminnych/miejskich i powiatową Radę Seniorów.

PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE – LGD stanowi Ośrodek Działaj Lokalnie i wspiera mikrograntami działalność społeczną i ekologiczną, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Partnerstwo Ducha Gór jest trójsektorowe: osoby/podmioty z sektora publicznego, pozarządowego, prywatnego. Od 2015 r. partnerstwo tworzy 8 gmin/miast: Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra. LGD zajmuje się rozwojem lokalnym w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych pozyskanych środków. W latach 2009-2020 LGD wsparło 175 projektów, na łączną kwotę ok. 15 mln złotych. Kryteria: ochrony przyrody/krajobrazu, zielonej infrastruktury, ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu są warunkiem przyznania środków finansowych. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja działań.

Skip to content