Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych

Dorota Anna Nowosad

Rozwój lokalny, Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna

Zamość, Lubelskie, Edycja III

O sobie

W 1997r. zainicjowałam powstanie i byłam do 2004 r. prezeską Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu (obecnie na stanowisku wiceprzewodniczącej). W ramach prac Stowarzyszenia prowadzone są grupy wsparcia dla kobiet po leczeniu raka piersi, rehabilitacja fizyczna, psychoterapia oraz działania edukacyjno- profilaktyczne dotyczące raka piersi. Obecnie do Stowarzyszenia należy 150 zamojskich amazonek. Współzakładałam także stowarzyszenie „Otwarte Serca”, zajmujące się pomocą dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, w którym pełnię funkcję członka komisji rewizyjnej oraz stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”, wspierające i rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci i młodzieży. Pełnię w nim funkcję sekretarza. Zawodowo koordynuję działalność społeczno-kulturalną w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Koncentruję się wokół spraw dotyczących zamojskich organizacji pozarządowych. Integracja środowiska III sektora, współpraca wewnątrz sektorowa, budowanie współpracy z samorządem to tematy, którym poświęcam swój wolny czas. Do działalności społecznej napędza mnie wiara w moc pracy zespołowej. To ona sprawiła, że w 2009 r. zaangażowałam się w powołanie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, którego jestem prezeską. ZFIS zrzesza na chwilę obecną dziewięć stowarzyszeń działających w powiecie zamojskim. W ramach Forum, dążymy do zwiększenia koordynacji w lokalnym sektorze społecznym oraz działamy na rzecz poprawy współpracy z władzami samorządowymi. Budowanie dobrego wizerunku i marki sektora pozarządowego oraz powołanie Zamojskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz doprowadzenie do utworzenia wspólnie z samorządem lokalnym ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych w Zamościu to moje plany na najbliższą przyszłość. Do swoich osiągnięć zaliczam zorganizowanie w 2009 r. Giełdy III sektora, w której wzięło udział 30 zamojskich organizacji oraz realizację trzech edycji konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku”. Współpracuję również z Zamojskim Forum Wolontariatu. Za swoją działalność społecznikowską zostałam nagrodzona w 2004 r. przez Fundację SOS im. Jacka Kuronia, a w 2011 r. zostałam odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski „za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.

Skip to content