Dyrektor Publicznej SPj Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II

Dorota Robak-Detko

Staniszcze Wielkie, Opolskie, Edycja II

O sobie

Społecznie działam od początku mojej pracy zawodowej, czyli już ok. 20 lat. Moje działania obejmują lokalne środowisko wiejskie, w którym mieszkam. Jestem nauczycielką i jest to jedyny zawód, o jakim marzyłam. Swoją pracę traktuję bardzo serio i oddaje się jej bez reszty. Sytuacja oświatowa na wsi w dalszym ciągu bardzo odbiega od sytuacji w mieście, dlatego mam taką wewnętrzną potrzebę podejmowania działań, które choć w niewielki sposób zniwelują różnice w rozwoju „moich ” dzieciaków. Moje propozycje znajdują zrozumienie i akceptację dzieci, młodzieży i rodziców, dlatego utwierdzam się w przekonaniu, że jest to jedyna słuszna droga w moim życiu, jednocześnie dająca mi ogromną satysfakcję. Uczestnictwo w programie LIDERZY PAFW to dla mnie: zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności; poznawanie nowych ludzi; czerpanie z doświadczenia innych; niezwykła przygoda; pozytywna motywacja; nowe pomysły; zwiększenie poczucia pewności siebie i własnej wartości; rozwój osobisty; mobilizacja do nowych wyzwań.

Skip to content