Fundacja szkoła liderów

Dorota Wróbel-Górecka

Legionowo, Mazowieckie, Edycja XVI

O sobie

Posiadam doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi oraz we współpracy z biznesem. Od 9 lat zarządzam powiatowym zakładem budżetowym oraz prowadzoną w nim działalnością gospodarczą.
Zrealizowałam wiele przedsięwzięć w ramach międzysektorowych partnerstw z podmiotami działającymi w sektorze edukacji, kultury, rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Pasjonuje mnie wspieranie innych, realizacja pożytecznych projektów i praca z sensem. Ekonomię społeczną i zarządzanie łączę w działaniu pracując społecznie jako:
 wiceprezeska Fundacji „Odpowiedzialni Społecznie“,
 członkini Rady Fundacji Kapitalni Społecznie,
 członkini Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej,
 członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej,
 rzeczniczka Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Powiecie Legionowskim,
 ekspertka ds. integracji społecznej Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

Skip to content