Fundacja szkoła liderów

Dorota Wróbel-Górecka

Legionowo, Mazowieckie, Edycja XVI

O sobie

Posiadam doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi oraz we współpracy z biznesem. Od 10 lat zarządzam powiatowym zakładem budżetowym oraz prowadzoną w nim działalnością gospodarczą, w trzech różnych branżach.
Od 20 lat realizuję różne przedsięwzięcia w ramach międzysektorowych partnerstw z podmiotami działającymi w sektorze edukacji, kultury, rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Posiadam dyplom MBA. Moje mocne strony to międzysektorowe projekty społeczne i gospodarcze, rozwój przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, zrównoważony rozwój i zarządzanie projektami, odpowiedzialność społeczna.

Działam w oparciu o relacje i wartości, to moje Gallupowe talenty.

Pasjonuje mnie wspieranie i rozwój innych oraz praca z sensem.

Ekonomię społeczną i zarządzanie łączę w działaniu pracując społecznie w Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, Fundacji Kapitalni Społecznie, Stowarzyszeniu „Sztuka Włączania”, Fundacji „Odpowiedzialni Społecznie”.
Jestem członkinią Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz członkinią Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na co dzień rozwijam centrum integracji społecznej, którego jestem dyrektorką.

Skip to content