Dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa warmińsko - mazurskiego Przewodnicząca Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

Edyta Anna Skolmowska

Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne, Rozwój lokalny, Sport i promocja zdrowia, Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Seniorzy

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Edycja XIV

O sobie

Jestem pielęgniarką z prawie 30 – letnim stażem zawodowym. Lubię i chcę pomagać osobom potrzebującym pomocy, nie tylko chorym, ale też niepełnosprawnym, osobom starszym i osobom w stanie terminalnym. Prowadzę w Barczewie maltański zakład opiekuńczo – leczniczy dla bardzo ciężko chorych osób, najczęściej w podeszłym wieku, w tym wentylowanych mechanicznie i w stanie wegetatywnym, dla których nasza placówka sprawuje opiekę paliatywną u schyłku życia. Na bazie naszego ośrodka zorganizowałam Klub Wolontariusza Seniora. Mamy też akcyjny wolontariat dzieci i młodzieży. Rozwijamy również usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach dziennego ośrodka opieki geriatrycznej i rehabilitacji ambulatoryjnej. Prowadzimy także praktyczne warsztaty w zakresie opieki nad obłożnie chorymi w domu we współpracy z Fundacją „Razem zmieniamy świat”. Próbuję aktywizować swoich współpracowników i lokalną społeczność na rzecz potrzebujących różnorodnej pomocy. W Olsztynie od kilku lat organizujemy ogólnopolską maltańską akcję charytatywną Opłatek Maltański.
Z drugiej strony działam na obszarze Polski i lokalnie na rzecz poprawy organizacji, finansowania i jakości opieki zdrowotnej na osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a tym samym na rzecz tak potrzebnej opieki długoterminowej i geriatrycznej w Polsce. Edukuję też pielęgniarki i opiekunki medyczne w zakresie opieki długoterminowej i geriatrycznej.

Skip to content