Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza

Elżbieta Iwanicka

Rozwój lokalny, Seniorzy, Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Lublin, Lubelskie, Edycja VI

O sobie

Jestem koordynatorem Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza, który działa w Lublinie od 2007 r. Naszym celem jest rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Wielopokoleniowa grupa wolontariuszy : seniorzy, studenci, młodzież pracuje na rzecz osób starszych, samotnych, wykluczonych, dzieci specjalnej troski. Jako wolontariusz współpracuję z wieloma organizacjami pracującymi na rzecz osób potrzebujących. Prowadzę warsztaty zajęć twórczych dla dzieci przebywających w szpitalu, dzieci specjalnej troski, seniorów. Byłam Koordynatorem projektu „Kurtyna w Górę” 2009/2010 oraz projektu „Gramy Razem” 2011 realizowanego w ramach konkursu SENIORZY W AKCJI Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Brałam udział w przygotowaniach X Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pracowałam jako ekspert w przygotowywaniach Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem na lata 2010-2015.

Skip to content