Czarnkowsko-Trzcianecka LGD

Elżbieta Rybarczyk

Kultura, Dzieci i młodzież, Rozwój lokalny, Samorząd

Rosko, Wielkopolskie, Edycja VIII

O sobie

Moja działalność społeczna zaczęła się już w dzieciństwie od grup zuchowych, potem harcerskich, później działalność w Związku Młodzieży Wiejskiej i dalej w większości organizacji działających na terenie mojej rodzinnej wioski oraz kilku, na terenie gminy czy powiatu. Działam zarówno w strukturach samorządowych – jako radna powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz w sektorze NGO-sów. Obecnie jestem prezesem Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dynia w Rosku (mojej rodzinnej miejscowości). Praca społeczna jest motorem i źródłem energii do pracy zawodowej. Obie sfery są dla mnie jednakowo ważne. Działam również w miejscowej Radzie Sołeckiej, Radzie Duszpasterskiej, Społecznej Radzie Programowej przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku, w zarządzie OSP oraz Stowarzyszeniu Ziemia Wieleńska.

Skip to content