Stowarzyszenie UTW w Sokółce

Elżbieta Szarkowska

Seniorzy, Rozwój lokalny

Sokółka, Podlaskie, Edycja VII

O sobie

Działam w Stowarzyszeniu UTW w Sokółce. Jako prezes stowarzyszenia organizuję działania zarządu i poszczególnych sekcji na rzecz seniorów i lokalnego środowiska. Jestem pomysłodawcą i koordynatorem różnorodnych projektów w zakresie edukacji, aktywnego spędzania czasu seniorów, integracji z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, przeciwdziałających osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Skip to content