Wiceprezeska Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego

Elżbieta Trojanowska

Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Cegłów, Mazowieckie, Edycja XII

O sobie

Wiceprezeska Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku oraz Kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W latach 1991-2007 pracownica Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku: wychowawczyni, nauczycielka, dyrektorka. Pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności. Członkini komitetu, który w 2000 r. powołał Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR”: prezeska, potem wiceprezeska, koordynatorka wolontariatu, współzałożycielka, a od 2004r również kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej tj. placówki dziennego pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Od 2007 r. wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku – placówki rewalidacyjno-resocjalizacyjnej dla tzw. trudnej młodzieży.

W latach 1996 – 2010 wolontariuszka podczas wypoczynku letniego organizowanego przez Parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie, Od 2011 r. – zastępczyni kierownik tego wypoczynku.

W ramach w/w działalności pozyskała środki i była koordynatorką wielu nowatorskich projektów i przedsięwzięć społecznych, organizowała warsztaty dla wolontariuszy i pracowników z nowoczesnych metod pracy, pod jej kierunkiem młodzież wydawała publikacje. Z jej inicjatywy SPON ”JAWOR” otrzymało tytuł „Organizacja przyjazna wolontariuszom”. Pomysłodawczyni Powiatowego Dnia Wolontariatu. Jest przekonana, że wolontariat to znakomita metoda pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Hobby: podróże realizowane bez pomocy biur, rękodzieło artystyczne.

Skip to content