Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA" w Troszynie

Eugeniusz Stanisław Gorczyca

Troszyn, Mazowieckie, Edycja I

O sobie

Jestem prezesem Klubu Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” w Troszynie – stowarzyszenie kultury fizycznej. Kiedy przeniosłem się ze struktur militarnych Wojska Polskiego i rozpocząłem pracę w strukturach pozamilitarnych (wówczas – Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Ostrołęce) wpadłem na pomysł, by w tym regionie założyć stowarzyszenie związane ze strzelectwem. Początkowo miało to być Bractwo Kurkowe, bo kurpiowszczyzna związana jest ze strzelectwem i miodem. Ostatecznie założono Sekcję Strzelecką „Troszyniak”, którą w 2000 roku przekształcono w Klub. Ponadto: OSP RP w Troszynie, wcześniej w młodzieńczych latach jako zwykły członek w rodzinnej wsi na Podlasiu, później w Ostrołęce przez 2 kadencje przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Członek założyciel Ostrołęckiego Towarzystwa Rozwoju Regionalnego; ZHP Komenda Hufca w Ostrołęce – członek Rady Przyjaciół Harcerstwa.
OSP RP w Troszynie, wcześniej w młodzieńczych latach jako zwykły członek w rodzinnej wsi na podlasiu, później w Ostrołęce przez 2 kadencje przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek założyciel Ostrołeckiego Towarzystwa Rozwoju Regionalego

ZHP Komenda Hufca w Ostrołęce – członek Rady Przyjaciół Harcerstwa

Skip to content