Prezeska Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich.

Ewa Bryła

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież

Zagórz, Edycja V

O sobie

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu. Celem SDMK jest działalność na rzecz wielokulturowej oraz wieloreligijnej społeczności wschodniej części Karpat położonych w Polsce. W pierwszej kolejności Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz kultur ginących w tym rejonie, a więc ukraińskiej a następnie żydowskiej. Zadania: – inwentaryzacja cennych kulturowo zasobów regionalnych, – zachowanie krajobrazu kulturowego (m.in. przeprowadzanie remontów, zabezpieczeń), – edukacja kulturowa (m.in. warsztaty, szkolenia, seminaria, tworzenie ścieżek dydaktycznych), – badania naukowe wieloetnicznej kultury karpackiej, – popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, – publikacja opracowań (w postaci map, przewodników, folderów, informatorów, albumów, książek i in.) w — wersji papierowej i elektronicznej, – ochrona lokalnego środowiska naturalnego, – wzmacnianie godności narodowej i etnicznej społeczności karpackich.

Skip to content