Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ewa Wioletta Dziwosz

Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Świebodzice, Dolnośląskie, Edycja I

O sobie

Jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, wcześniej współpracowała ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych i Twórczych. Koordynatorka wielu projektów nastawionych na aktywizację młodych niepełnosprawnych. Prowadzi trzy Świetlice Środowiskowe. Autorka wielu projektów równościowych, w szczególności skierowanych na edukację kobiet. Angażuje się również w projekty społeczne, takie jak „Stop – Przeciwko Korupcji” czy „Masz Głos Masz Wybór”. Autorka i koordynatorka projektów międzynarodowych. Absolwentka Politycznej Akademii Kobiet. Jest radną Miasta Świebodzice. Jest inicjatorką powołania w mieście Centrum Rehabilitacji Społecznej, dzięki zgłoszeniu ta inwestycja trafiła na listę zadań miasta dofinansowanych ze środków Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. W 2007 roku została powołana na okres 4 lat przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pracy w Wojewódzkiej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych a także przez Starostę Powiatu Świdnickiego do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Skip to content