Działaczka lokalna, kreatorka nieuchwytnych myśli.

Ewa Izdebska

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Turystyka i promocja regionu, Dialog obywatelski

Bartoszyce, Warmińsko-mazurskie, Edycja XVII

O sobie

Od 2015 r. członek Stowarzyszenia „Wspólny Dom”, od 2020 roku jego prezeska. „Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie” to moje hasło przewodnie w działaniu. Od 2008 r. pracownik samorządu związany z organizacjami pozarządowymi. Piszę, realizuje projekty społeczno-kulturalne, ale nie obce mi są też projekty inwestycyjne. Swoje działania kieruje głównie do kobiet zwłaszcza z terenów wiejskich, do poświęcenia większej uwagi swojemu wewnętrznemu ja, zadbanie o swój rozwój osobisty. Chcę, aby poczuły wiatr w żaglach i zaczęły interesować się lokalną demokracją, aktywnie uczestniczyły nie tylko w życiu kulturalnym swojej miejscowości, ale również interesowały się dobrem wspólnoty samorządowej.

Skip to content