Kocham wolność i kocham co nowe. Z wykształcenia jestem nauczycielką, której pasją jest praca z młodymi ludźmi. Działam również w organizacjach pozarządowych, z powodzeniem w partnerstwie z samorządem i biznesem, animując czas wolny dzieci i młodzieży, spełniając się jako liderka inicjatyw lokalnych.Zrealizowałam wiele projektów edukacyjnych, artystycznych i rekreacyjnych dla młodych, jak również działań skierowanych na rozwój kompetencji społecznych. Obecnie moim priorytetem jest by ujawniać pozytywne i rozwojowe strony edukacji. Powołałam do życia Fundację Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata, gdyż ważne jest dla mnie, by każdy z Was odkrył, że jest w centrum i centrum wszechświata :).

Ewa Matuszczak

Rozwój lokalny, Edukacja, Dzieci i młodzież

Rosko, Wielkopolskie, Edycja XIV

O sobie

Moim dążeniem jest by każdy człowiek odkrył swój talent. To gwarancja życia z pasją. Jestem inicjatorką akcji w szkole i poza szkołą. Zmianą, którą wprowadzam jest świadomość siebie, swoich mocnych stron, a to przekłada się na sposób w jaki działamy. Dzielę się tym co mam, co potrafię, dzielę się bezinteresownie, to podwójnie powraca. Angażuję się w zadanie, kreatywnie i konsekwentnie doprowadzam do końca. Jako pracownik oświaty działam w środowisku lokalnym inicjując wydarzenia i działania. Otwartość, bezpośredni kontakt i przyjazny stosunek do ludzi to cechy, które pozwalają mi na relacje z otoczeniem oraz zjednywanie sobie ludzi do realizacji swoich celów.

Skip to content