menadżerka, animatorka, trenerka, tutorka

Ewa Zbroja

Rozwój lokalny, Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Kultura

Błonie, Mazowieckie, Edycja XII

O sobie

Menadżerka i animatorka kultury, instruktorka teatralna, wieloletnia dyrektorka Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu, trenerka (XIII STOP), tutorka.

Od 2010 roku związana z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie: koordynatorka pierwszej edycji Programu Dom Kultury+ inicjującego proces zmiany w domach kultury w Polsce, obecnie odpowiedzialna za Dział Edukacji Kulturalnej, zaangażowana w sprawy rozwoju edukacji i animacji kulturalnej. Zaangażowana w organizację Ogólnopolskiego NieKongresu Animatorów Kultury oraz akcję Narodowe Czytanie, w ramach cyklu szkoleniowego Kadra Kultury prowadząca warsztaty nt. współpracy oraz tworzenia międzysektorowych sieci na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych, tworzenia oferty programowej opartej o dziedzictwo niematerialne i

wolontariat. Na co dzień współpracująca z różnymi podmiotami kultury, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi z całej Polski, członkini ruchu społecznego Forum Kraków i Forum Mazowsze. Zwolenniczka partycypacji i strategicznego zarządzania w kulturze.

Lubiąca teatr, poezję i podróże, chętnie pomagająca innym.

Skip to content