Prezeska Fundacji Szklane Pułapki

Ewa Zyśk-Gorczyńska

Wrocław, Dolnośląskie, Edycja XVI

O sobie

Przyrodniczka i ekolożka, doktor nauk biologicznych. Zainteresowania przyrodnicze dotyczą ekologii obszarów zurbanizowanych oraz biologii i ekologii dużych drapieżników. Autorka prac naukowych i popularno-naukowych. Od kilku lat zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z transparentnymi powierzchniami. W swoich działaniach koncentruje się na skutecznym minimalizowaniu problemu ptasich kolizji, szuka estetycznych i akceptowalnych rozwiązań, które pomagają chronić awifaunę. Edukuje i doradza branży architektonicznej i budowlanej w tworzeniu obiektów przyjaznych ptakom. Prezeska Fundacji Szklane Pułapki, która jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, kompleksowo zajęła się problemem ptasich kolizji z szybami. W wolnych chwilach chodzi po górach, fotografuje i słucha głosów ptaków.

Skip to content