Kierownik Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Prezeska lokalnego Stowarzyszenia Klub Kobiet z Pazurem. Sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie. Obecnie Zastępca Burmistrza Bobolic

Monika Gołucka

Bobolice, Zachodniopomorskie, Edycja XVIII

O sobie

Nauczyciel-wychowawca, przez 20 lat współpracowała z młodzieżą na lekcjach
j. polskiego i zajęciach rozwijających uzdolnienia . W latach 2020-22 kierownik Muzeum Regionalnego w Bobolicach , inicjatorka wielu lokalnych projektów historycznych promujących miasto i dziedzictwo kulturowe regionu. Prezeska lokalnego Stowarzyszenia Klub Kobiet z Pazurem, które rozwija pasje i zainteresowania kobiet. Jako sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego aktywna działaczka III sektora. Liderka wzmacniająca społeczność lokalną, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i projektów historycznych m.in. Równać Szanse, Działaj Lokalnie. Jest instruktorem teatralnym i edukatorem kulturalno-przyrodniczym „zielonej ścieżki”. Otoczona młodzieżą, zmienia lokalną społeczność i promuje dziedzictwo kulturowe regionu. Tworzy pomost pomiędzy lokalną historią i przyrodą. Miłośniczka podróży, śpiewu i ciągłych zmian. Od listopada 2022r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Bobolic. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW.

Skip to content