Fundacja szkoła liderów

Grażyna Irena Taborek

Susz, Warmińsko-mazurskie, Edycja III

O sobie

Jest dyrektorką Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich. Koordynowała wiele projektów, które zintegrowały społeczność lokalną. Jest autorką licznych przedsięwzięć związanych z wyposażeniem, renowacją i modernizacją budynku szkolnego. W swojej działalności społecznej koncentruje się na jakości animowania życia kulturalnego w szkole, chciałaby, by mieszkańcy jej miejscowości mogli szerzej i bardziej świadomie korzystać z dostępu do dóbr kulturalnych, aby zmienili sposób spędzania czasu wolnego.

Skip to content