Prezes Zarządu Stowarzyszenia Cześć działającego na rzecz rozwoju lokalnej społeczności powiatu Chrzanowiskiego i prowadzącego przedsiębiorstwo społeczne "Ambasada Kreatywności" w Chrzanowie.

Grzegorz Olszowik

Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Kultura, Seniorzy, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne, Rozwój lokalny

Trzebinia, Małopolskie, Edycja XV

O sobie

Zawsze uśmiechnięty. Sołecznik i akywnista łączący ludzi i idący pod prąd. Jestem aktywnie zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności w powiecie Chrzanowskim. Działący w Stowarzyszeniu Cześć, kóre prowadzi przedsiębiorstwo społeczne „Ambasada Kreatywności“ klubokowiarnie w Chrzanowie oraz przestrzeń, która służy mieszkańcom i wspiera ich w realizacji nowych incjatyw społecznych skierowanych do lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych.

Członek Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa i Mobilny Doradca w programie realizowanym przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności Sektor 3.0

Skip to content