Współzałożycielka Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Ad Futurum

Hanna Bożena Szyszkowska

Postoliska, Mazowieckie, Edycja I

O sobie

Skupiam się na działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Organizuję rajdy rowerowe, biegi, pikniki i warsztaty ekologiczne, marsze nordic walking, zajęcia dla dzieci i młodzieży, ogniska integrujące lokalną społeczność. Prowadzę też warsztaty z zakresu edukacji finansowej i zajęcia ruchowe dla seniorów. W latach 2006-2010 pełniłam funkcję radnej Powiatu Wołomińskiego i członka Zarządu Powiatu. Od czerwca 2013r. jestem przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (powiat wołomiński)Przez 10 lat pełniłam funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Moim największym liderskim sukcesem było „wsłuchanie się” w potrzeby środowiska i utworzenie punktu przedszkolnego, który jako samorządowy działa do dziś.

Skip to content