Przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce Członek Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce Współtwórca i członek Zgodnej Inicjatywy Przemyślan na 100-lecie Niepodległości Polski WSPÓLNIE na 100.

Igor Horków

Historia i dziedzictwo kulturowe, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski

Przemyśl, Podkarpackie, Edycja XIII

O sobie

Mąż i ojciec. A przy okazji absolwent filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem kurs młodzieżowych liderów mniejszości narodowych: ukraińskiej z Polski, polskiej z Ukrainy i krymsko-tatarskiej. Od 2006 r. działałam w Związku Ukraińców w Polsce, a od 2011 w jego strukturach w Przemyślu. Wspólnie z naszym przemyskim zespołem związku wymyślamy różne zadania i potem próbujemy je realizować. Staram się angażować do pracy społecznej przedstawicieli trzech pokoleń. Od kilku lat prowadzimy intensywne działania na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w Przemyślu, aktywności i świadomości obywatelskiej.
Od 2019 r. jestem przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce
Interesuję się relacjami polsko-ukraińskimi, historią, kulturą szczególnie w jej ludowym wydaniu. Uwielbiam czytać.

Skip to content