Stowarzyszenie Pro Futuro

Irena Starykiewicz

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież

Białopole, Edycja V

O sobie

Jestem nauczycielką języka polskiego. Działam w środowisku wiejskim, w gminie Białopole, w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim.

Dostrzegam wiele niedostatków w różnych sferach życia mieszkańców naszej okolicy i chciałabym je zminimalizować lub wyeliminować. Dzialam głównie na rzecz dzieci i młodzieży. Chcę stworzyć okazję, aby najmłodsi mieszkańcy okolicy mieli możliwość pełniejszego rozwoju poprzez uczestnictwo w ciekawych formach zajęć pozalekcyjnych, wyjazdach, warsztatach, kształcących potrzebne umiejętności, jakich nie nabędą w szkole, przedsięwzięciach na rzecz środowiska lokalnego, organizuję alternatywne formy zajęć przedszkolnych. Wśród osób, na rzecz których działam, są również dorośli. Zależy mi na tym, aby z tą grupą mieszkańców aktywnie współtworzyć kulturę i pobudzić życie kulturalne w naszej gminie.

Współpracuję przede wszystkim z członkami Stowarzyszenia Pro Futuro, do którego również należę.

Skip to content