Stowarzyszenie Świat Wiedzy i Techniki "ŚWiT"

Iwona Marzec

Edukacja, Dzieci i młodzież

Dwikozy, świętokrzyskie, Edycja IV

O sobie

Iwona prowadzi działalność edukacyjną z młodzieżą uzdolnioną matematycznie i językowo. Jest członkiem Stowarzyszenia Świat Wiedzy i Techniki „ŚWiT”, którego głównym celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, które zmierzają do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Iwona poprzez Stowarzyszenie wspiera i organizuje różnorodne konkursy edukacyjne, wycieczki i obozy naukowo-rekreacyjne w kraju i zagranicą dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Stara się propagować wśród dzieci i młodzieży wiedzę o UE oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Stowarzyszenia. Rok rocznie Iwona organizuję wyjazdy młodzieży na Międzynarodowy Konkurs Matematyczny do czeskiej Ostravy, również przygotowuję zadania na ten konkurs. Organizuje także wolontaryjnie międzynarodowe wyjazdy wakacyjne dla młodzieży w ramach programu „Młodzież” oraz prowadzę letnią akcję „Podróże z wesołym kangurem” – są to wakacyjne podróże po Europie dla laureatów konkursów. Jest także członkinią Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego.

Skip to content