dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Prezes Stowarzyszenia „Szkoła OK.” na rzecz rozwoju dzieci. Członek zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminie Malechowo.

Iwona Nowak-Gancarz

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Kultura, Dzieci i młodzież

Niemica, Edycja V

O sobie

Jestem nauczycielem i pedagogiem. Pracuję z dziećmi ze dysfunkcjami ii trudnościami w nauce. Jestem od 21 lat dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Moim najważniejszym celem w pracy z dziećmi i młodzieżą jest przesłanie- „Każde dziecko może osiągnąć sukces”. Uważam, iż oprócz wiedzy w naszych uczniach należy kształtować umiejętności niezbędne w życiu społecznym i obywatelskim.
W pracy zawsze cenię osoby z którymi współpracuję. Twierdzę, że zespół ufający sobie, potrafiący dyskutować, posiadający jednolity, wyznaczony cel- zawsze go osiągnie.

Skip to content