Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie

Iwona Orłowska

Krypno, Podlaskie, Edycja XIII

O sobie

Od siedmiu lat jestem dyrektorem GOK w Krypnie. Działam w LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. jako członek rady, byłam tez wolontariuszem i Koordynatorem Regionalnym akcji Szlachetna Paczka (Stowarzyszenie WIOSNA). Moją szczególną działalnością jest wspieranie osób starszych, np. poprzez współpracę z Kołem Emerytów i Rencistów, a także poprzez organizowanie zajęć komputerowych dla przedstawicieli tej grupy wiekowej. Kilka lat temu zostałam Latarnikiem Polski Cyfrowej (program Polska Cyfrowa Równych Szans) i prowadziłam zajęcia z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób po 50 roku życia. Udało mi się zrealizować wiele ciekawych projektów, z których najbardziej cenię sobie te zrealizowane w ścisłym związku z lokalną społecznością.
Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłam też studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki UwB. Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestniczę w kursach i szkoleniach.
Na co dzień jestem przede wszystkim żoną oraz mamą dwóch najwspanialszych chłopaków pod słońcem. Interesuję się nowymi technologiami. Lubię czytać książki, tańczyć i zajmować się ogrodem.

Skip to content