Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "PROGRES" Prezes Zarządu Rada Dzielnicy Księcia Władysława Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Jacek Arasim

Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Dialog obywatelski, Przestrzeń miejska i urbanistyka, Rozwój lokalny, Samorząd, Sport i promocja zdrowia, Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Kultura

Żory, śląskie, Edycja XIII

O sobie

Politolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalizacji polityka społeczna, absolwent studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Bankowości
w Chorzowie, w zakresie ekonomii społecznej, bezpieczeństwa pracy i ochrony danych osobowych.

Absolwent XIII edycji programu Szkoła Liderów Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i International Visitor Leadership Program 2019– programu Departamentu Stanu USA.
Od 1999 roku związany z III sektorem, organizator imprez kulturalnych takich jak finały WOŚP, Letnie Spotkania Teatralne,
Konkurs Kabaretów Szkolnych KOKASZ, zjazdy rycerskie, festiwal szantowy i muzyki folk Sari, Jarmark Władysławowski
i innych lokalnych wydarzeń.
W 2006 roku założył Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych działające do dnia dzisiejszego jako jednostka samorządowa.
Od 2002 do 2014 roku był radnym kolejnych kadencji Rady Miasta Żory.
W latach 2007-2009 był Zastępcą Prezydenta Miasta Żory sprawując nadzór nad instytucjami kultury, sportu, zdrowia
i spraw społecznych w Żorach.
W 2010 r założył i prowadził do 2014 r Spółdzielnię Socjalną „Studio-IT” a w latach 2014-2020 był dyrektorem ŻCOP oraz koordynatorem i doradcą OWES.
Opiekun MRM kilku kadencji oraz pomysłodawca wszystkich edycji żorskiej szkoły liderów MRM.
Trener i doradca w zakresie młodzieżowych rad miast, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, budowania zespołu i tworzenia organizacji pozarządowych, marketingu politycznego, koordynator projektów EFS, animator lokalny, trener wielokulturowości.
Od 2015 Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Księcia Władysława w Żorach.
Od 2022 r ponownie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu SIL PROGRES.

Skip to content