Sołtys wsi Wiązownica Kolonia, prezes Stowarzyszenia Dolina Kacanki, Mobliny Doradca Sektora 3.0, Radny Rady Miejskiej w Staszowie,

Jacek Piwowarski

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Turystyka i promocja regionu

Wiązownica Kolonia, świętokrzyskie, Edycja VIII

O sobie

W 2004 roku byłem jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa Bukowianie(gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie), które od 2006 jest organizacją pożytku publicznego. Przez 10 lat pełniłem tam funkcję wiceprezesa. Jestem współautorem książki Bukowa i Bukowianie. Historia wsi i ludzi. Przez 4 lata prowadziłem jako redaktor naczelny lokalną gazetę (Gazeta Osiecka, Wieści Osieckie). Działam głównie w społeczności wiejskiej. jestem entuzjastą dziedzictwa swojej wsi i propagatorem historii lokalnej. Grupą, z którą często współpracuję, to organizacje pozarządowe z terenu gminy Staszów. Od października 2012 roku jestem sołtysem Wiązownicy Kolonii, gdzie wcześniej przez 6 lat byłem przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako sołtys pragnę przede wszystkim transparentności moich działań. dlatego też prowadzę blog sołtysa (www.soltyswsi.pl).
18 kwietnia 2013 roku założyliśmy Stowarzyszenie Dolina Kacanki. W organizacji zajmuję się głównie fundraisingiem, pisaniem i prowadzeniem projektów, promocją oraz komunikacją. Jednym z podstawowych celów naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności tu mieszkającej oraz budowanie przyjaznej przestrzeni w oparciu o lokalne zasoby.
We wrześniu 2014 roku byłem na wizycie studyjnej w USA, gdzie poznawałem funkcjonowanie tamtejszych instytucji i organizacji działających na rzecz swych społeczności.
Od 2014 roku do chwili obecnej jestem radnym Rady Miejskiej w Staszowie.
W konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Gazetę Sołecką zostałem wyróżniony tytułem Sołtys Roku 2017.
Jestem entuzjastą nowych technologii, które staram się upowszechniać wśród organizacji pozarządowych jako Mobilny Doradca Sektora 3.0.
Aktywnie wspieram ruch Energetyki Obywatelskiej realizowany przez Polską Zieloną Sieć.
Na co dzień jestem animatorem w Rzeszowskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Więcej o działaniach na stronie www.dolinakacanki.pl

Skip to content