Stowarzyszenie Dobra Wola

Jacek Zalewski

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Watraszew, Mazowieckie, Edycja IV

O sobie

Jacek jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Dobra Wola OPP, działającego na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie w powiecie piaseczyńskim w gminie Lesznowola. Jest inicjatorem wielu działań podejmowanych na rzecz podopiecznych: półkolonie i zimowiska Dobrej Woli, Tataspartakiada (piknik sportowy dla osób niepełnosprawnych), programy skierowane do rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci, teatr integracyjny, bale charytatywne. Jacek doprowadził do powstania kolacji lokalnej „Nasza Dobra Wola”, przyczynił się do powstania trzech innych stowarzyszeń w okolicznych gminach. Jacek prowadzi działalność edukacyjną wśród młodzieży, chcąc budować społeczeństwo obywatelskie świadome swoich powinności wobec najsłabszych jego członków. Jacek zajmuje się także propagowaniem idei wolontariatu. Jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji Dobrej Woli, organizacji powołanej ostatnio wraz z przedsiębiorcami powiatu piaseczyńskiego. Jest redaktorem w dwutygodniku „Panorama Południa”, autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Jest propagatorem współpracy środowisk medycznych , biznesowych i organizacji pozarządowych w łagodzeniu i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności. Autor poradnika dla rodziców niepełnosprawnych dzieci „Kiedy rodzi się anioł” Od 1-czerwca 2010 Redaktor Naczelny w Panoramie Południa. http://pl.youtube.com/watch?v=KxYLE9aV788

Skip to content