Fundacja szkoła liderów

Jakub Pieniążkowski

Złotów, Wielkopolskie, Edycja XVIII

O sobie

Absolwent trzech uczelni, a i tak znany jestem jako organizator imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Przez ostatnie 13 lat była to moja aktywność zawodowa. W międzyczasie zasiadałem w:
– radzie nadzorczej oraz w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”,
– komisjach opiniujących wnioski o dofinansowanie działalności stowarzyszeń z budżetu miasta,
– zarządzie Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile.
Ponadto:
– złożyłem wniosek do Budżetu Obywatelskiego, który został zrealizowany,
– zostałem nominowany do Nagrody Powiatu Złotowskiego w kategorii „Sport, Turystyka i rekreacja”,
– otrzymałem z rąk Ministra Sportu tytuł „Animatora Roku”,
– pełniłem funkcję społecznego kuratora sądowego,
– zostałem radnym Rady Miejskiej w Złotowie i następnie jej Przewodniczącym,
– byłem sędzią piłkarskim.
Ale przede wszystkim jestem człowiekiem kompromisu, który – tak jak na boiskach sportowych – zawsze dążę do bezstronnego rozstrzygnięcia każdej sprawy.
Mówią o mnie: odpowiedzialny, sumienny i pracowity 😉

Skip to content