Fundacja szkoła liderów

Jakub Pieniążkowski

Złotow, Wielkopolskie, Edycja XVIII

O sobie

Od 15 lat w samorządzie. W międzyczasie zasiadałem w:
– radzie nadzorczej oraz w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”,
– komisjach opiniujących wnioski o dofinansowanie działalności stowarzyszeń z budżetu miasta,
– zarządzie Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile.
Ponadto:
– złożyłem trzy skuteczne wnioski do Budżetu Obywatelskiego, które zostały zrealizowane,
– zostałem nominowany do Nagrody Powiatu Złotowskiego w kategorii „Sport, Turystyka i rekreacja”,
– otrzymałem z rąk Ministra Sportu tytuł „Animatora Roku”,
– pełniłem funkcję społecznego kuratora sądowego,
– zostałem radnym Rady Miejskiej w Złotowie i następnie jej Przewodniczącym,
– byłem sędzią piłkarskim.
Ale przede wszystkim jestem człowiekiem kompromisu, który – tak jak na boiskach sportowych jako sędzia – zawsze dążę do bezstronnego rozstrzygnięcia każdej sprawy.
Mówią o mnie: odpowiedzialny, sumienny i pracowity.

Skip to content