Fundacja szkoła liderów

Jan Krutul

Białystok, Podlaskie, Edycja XIX

O sobie

Jestem kompozytorem, dyrygentem i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus”. Prowadzę chóry i jednoczę ludzi wokół idei wspólnego śpiewu. Wielokrotnie tworzyłem multichóralne projekty i koncerty łączące kilkuset chórzystów. Prowadzę ich przez muzykę, aby śpiewali nie tylko jednocześnie, ale przede wszystkim jednomyślnie – wspólną myślą i wspólną emocją.
Wierzę, że wspólny śpiew zmienia rzeczywistość, co znajduje potwierdzenie w realizowanych przeze mnie akcjach społecznych m.in. „Pokolędzie JP2” i „Muzyka – wsparcie osób w depresji”. Swoją pasją dzielę się ze studentami jako wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Skip to content