Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic

Janina Wołodźko

Czarna Białostocka, Edycja I

O sobie

Jest przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „JEDNOŚĆ”, przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodniczącą Forum Organizacji pozarządowych Gminy Czarna Białostocka. Prowadzi środowiskowy klub młodzieżowy „Semper Fidelis”, koordynowała projekt „Poszukiwacze zaginionej historii”. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim integracją społeczności lokalnej. Razem z Towarzystwem Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic uczestniczy w akcji „Masz głos, masz wybór”. Ostatnie osiągnięcie to powstanie Forum OP.

Skip to content