Sołtys wsi Giże

Janusz Hendzel

Rozwój lokalny, Samorząd

Giże, Warmińsko-mazurskie, Edycja I

O sobie

Jest prezesem Stowarzyszenia Agroturystycznego „Mazurska Kraina” oraz prezesem Zrzeszenia Producentów Mleka w Giżach. Pełni również funkcję sołtysa wsi Giże oraz radnego Rady Powiatu Oleckiego. Dodatkowo jest członkiem Zarządu LGD do programu Leader+ Subregionu EGO, wiceprzewodniczącym Rady Krajowego Związku Sołtysów Rzeczypospolitej Polski. Pracuje w Urzędzie Gminy Świętajno, gdzie jest odpowiedzialny za sprawy rozwoju i promocji. Koordynował szereg projektów grantowych, organizował imprezy agroturystyczne, promujące gminę Świetajno, powiat Olecko i Subregion EGO. Ostatni jego sukces to wejście do Zarządu Lokalnej Grupy Działania programu Leader+ Subregionu EGO trzech powiatów: Ełk, Gołdap, Olecko

Skip to content