Fundacja szkoła liderów

Janusz Skonieczny

Łomianki Dolne, Mazowieckie, Edycja XVI

O sobie

Jestem społecznikiem. Od 15 lat działam w lokalnych stowarzyszeniach by wspólnie z sąsiadami dbać o Łomianki.
Jestem zaangażowanym obywatelem. Od 2018 roku jestem Radnym w Radzie Miejskiej w Łomiankach, gdzie pełnię funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członka Komisji Technicznej oraz członka Komisji Planowania i
Zagospodarowania Przestrzennego. Jestem także przewodniczącym aktualnie
największego klubu radnych „Mieszkańcy Łomianek”. Jak głosuję możecie
sprawdzić w naszym systemie do głosowań. W BIP Łomianek można znaleźć moje
interpelacje.

Jestem aktywistą. Ciągle komuś pomagam i doradzam, od lat pracuję społecznie w
ogólnopolskich organizacjach pozarządowych. Unowocześniam edukację,
pomagam korzystać z nowoczesnych technologii i uczę dzieciaki programować.
Uwielbiam Bazar Zabawek Używanych, który wraz z pozostałymi członkami
Pracowni Łomianki pomagałem organizować.

Jestem sygnalistą z doświadczeniem w zakresie informacji publicznych.
Wielokrotnie pomagałem mieszkańcom, stowarzyszeniom, a także radnym w
dostępie do informacji publicznych.

Skip to content