Głogowskie Towarzystwo Naukowe

Jarosław Hermaszewski

Rozwój lokalny, Samorząd

Głogów, Edycja IV

O sobie

Jarosław jest Wiceprezesem Głogowskiego Towarzystwa Naukowego, którego misją jest integracja środowiska naukowego, kreowanie kierunków rozwoju lokalnej uczelni wyższej oraz wspieranie członków w ich działaniach naukowych. Jarosław jest współtwórcą projektu pt. Akademia Pomocniczości, którego głównym celem jest monitorowanie stosowania zasady pomocniczości przez administrację publiczną i samorządową. Jarek jest także zaangażowany w akcję budowania dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi Masz głos, masz wybór. Zawodowo jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz jednocześnie jest Skarbnikiem Gminy Sława. W gminie wdrożył Budżet Obywatelski (udział ponad 70 % społeczności), Program Gospodarki Niskoemisyjnei oraz Gminny Program Rewitalizacji.

Skip to content