Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Jarosław Tomaszewski

Lubin, Dolnośląskie, Edycja I

O sobie

Pracuje w Wyższej Szkole Bankowej (WSB) we Wrocławiu na stanowisku Pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej. Moja działalność ukierunkowana jest na wzmocnienie oraz rozwój współpracy z zagranicznym środowiskiem naukowym i gospodarczym. Prowadzone działania mają duży wpływ na dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Polsce oraz w zjednoczonej Europie, stworzenie europejskich ram kwalifikacji, intensywna współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie podnoszenia jakości, stymulowania innowacyjności, transferu wiedzy oraz promowania wymiaru europejskiego w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego. Chciałbym przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierania mobilności zawodowej i aktywności społecznej przyszłych absolwentów, redukcji bezrobocia, a w konsekwencji ogólnego rozwoju i wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu i całej Polski. Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w Programie Leonardo da Vinci umożliwiając studentom uzyskanie doświadczenia zawodowego w zagranicznych instytucjach. W roku akademickim 2006/2007 z mojej inicjatywy uruchomiliśmy program Sokrates Erasmus, w ramach którego studenci wyjadą na studia (1-2 semestry) do 10 uczelni w krajach UE. Wzięliśmy udział w programie współpracy międzynarodowej „Wrocław Solidarity Bridge” organizowanym przez Fundację Kolegium Europy Wschodniej, którego celem było stworzenie dla młodych i aktywnych osób z krajów dawnego bloku sowieckiego możliwości wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania demokracji oraz poznania organizacji życia obywatelskiego w krajach unijnych. W sierpniu 2007 zorganizujemy kolejny międzynarodowy obóz szkoleniowy: „Letnia szkoła przedsiębiorczości” we współpracy z zaprzyjaźnioną uczelnią z Dniepropietrowska – National Mining University. Weżmiemy udział w projekcie finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego, w którym weźmie udział 5 krajów, grupa wyszehradzka i Ukraina. Poprzez prowadzoną taką działalność i udział w ww. programach przyczyniam się do stworzenia studentom niepowtarzalnej możliwości zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku edukacyjnym oraz na międzynarodowym rynku pracy, poznania i rozumienia kultury innych krajów, nawiązania kontaktów, co w obliczu postępującej integracji w Europie jest niezbędne. Udział w programie Liderzy PAFW pozwolił poznać doświadczenia koleżanek i kolegów zmagających się z podobnymi wyzwaniami w tym zakresie. Udział w dyskusjach, których tematyka ściśle wiąże się z pracą, jaką wykonuję umożliwił mi konfrontację zdobytej już wiedzy z doświadczeniami fachowców prowadzących szkolenia tematyczne. Udział w Szkole Liderów to dobra forma kontynuacji nauki oraz konfrontacji zdobytej wiedzy z dalszym rozwojem w ramach przyjętej ścieżki rozwoju zawodowego.

Skip to content