UTW w Katowicach

Jerzy Czogała

Historia i dziedzictwo kulturowe, Rozwój lokalny, Kultura

Katowice, śląskie, Edycja VII

O sobie

Jest emerytowanym inżynierem elektrykiem. Jego pasją jest historia Śląska, zwłaszcza Katowic. Dzięki jego działaniom na UTW powołane zostało Koło Historyczne, które prowadzi z wielkim zaangażowaniem. Nawiązał ścisłą współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Katowic. Jest autorem gry historycznej o mieście Katowice, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem starszych mieszkańców Katowic. Koordynuje także projekt „Kaj te czasy Wracajmy do korzeni” Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, który dotyczy kultury Śląska. Mieszka w Katowicach, angażuje się w sprawy miasta i osiedla, na którym mieszka. Uwielbia podróże i muzykę, która go wycisza i przenosi w inne, nieznane obszary.

Skip to content