Stowarzyszenie "Razem dla edukacji"

Joanna Ciechanowska-Barnuś

Poznań, Wielkopolskie, Edycja IV

O sobie

Joanna jest prezesem zarządu Stowarzyszenia „Razem dla edukacji”, które powstało z jej inicjatywy. Do 2008 roku Joanna (przez ponad dziesięć lat) pracowała w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję kierownika Pracowni Informacji i Wydawnictw. Spośród największych przedsięwzięć zrealizowanych w tym czasie wymienia kilka edycji Targów Edukacyjnych w Poznaniu (ok.50 000 zwiedzających) oraz koordynowanie w Wielkopolsce ogólnopolskiego projektu „Szkoła Marzeń”.
Joanna w ramach swojej działalności w stowarzyszeniu chce wpływać na faktyczną zmianę postaw nauczycieli oraz polepszenie jakości edukacji, poprzez realizowanie różnych zadań – projektów edukacyjnych. Stara się także jednoczyć środowisko nauczycieli wokół spraw istotnych dla edukacji, szkoły, społeczności lokalnych, tworzyć w lokalnych społecznościach zespoły umożliwiające inicjowanie zmian. Obecnie jest zaangażowana w kilka projektów. Do najważniejszych należy przygotowanie dużej prezentacji organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji podczas XIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu w 2009 roku, promocja młodych utalentowanych uczniów szkól poznańskich w Piwnicy Artystycznej „Pod Semaforem” oraz wspieranie lokalnych środowisk, które chcą polepszyć edukację w swojej gminie.

Skip to content