Fundacja Mederi

Joanna Maria Gasiuk-Barcellona

Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Pomoc społeczna

Warszawa, Mazowieckie, Edycja III

O sobie

Od 2004 roku działam społecznie w Fundacji Mederi. Rozpoczęłam swoją działalność jako wolontariuszka dyżurantka telefonu informacyjno interwencyjnego oraz przy organizacji ogólnopolskich naukowych konferencji dotyczących przeciwdziałania przemocy. W tym czasie zaczęłam interesować się programami RITA Fundacji Edukacja dla Demokracji. Wykorzystałam moje wczesniejsze znajomości z lekarzami z Białorusi i moje osobiste kontakty z obywatelami tego kraju. Z mojej inicjatywy powstały 2 wizyty studyjne: jedna dla studentów z Białorusi, Ukrainy, Obwodu Kaliningradzkiego i Azerbejdżanu, druga dla lekarzy,prawnika, pielęgniarki, psychologów z Białorusi. Obie te wizyty dotyczyły prezentacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Po 2 latach weszłam w skład zarządu Fundacji Mederi i od tego czasu biorę udział w realizacji programów autorskich, w tym pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych (FIO). W między czasie ukończyłam kurs liderów PAFW i w 2009 roku otrzymałam dofinansowanie na wyjazd na Krym, do Druskiennik, Grodna i Mińska w celu zapoznania się ze stosowanymi tam metodami pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Najbardziej interesowała mnie metoda delfinoterapii, słabo znana i nie rozpowszechniona w Polsce.
Posiadam obywatelstwo polskie i włoskie. Przez wiele lat życie swoje dzieliłam pomiędzy Polską i Włochami. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez mojego syna, zdecydowałam się na pracę społeczną w Polsce Fundacji Mederi.
Jestem zwolenniczką ekonomii społecznej i uważam, że ta forma jest przydatna społecznie i może satysfakcjonować mnie również zawodowo.

Skip to content