Fundacja szkoła liderów

Joanna Orlik

Historia i dziedzictwo kulturowe, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski, Rozwój lokalny, Samorząd, Szkolenie i doradztwo, Kultura, Turystyka i promocja regionu

Kraków, Małopolskie, Edycja XIV

O sobie

Joanna Orlik – animatorka, miłośniczka rozwiązań systemowych i spontanicznych decyzji. Od ponad 15 lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie – regionalną instytucją kultury zajmującą się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim – od 2009 r. w roli dyrektorki. Dawno temu na studiach zorganizowała podróż studyjną do Rosji dla studentów różnych kierunków. Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, poświęcony rozumieniu tego, co nas otacza. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat znaczenia polskiej kultury dla relacji polsko-rosyjskich w latach 60. XX w. Autorka i koordynatorka Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, 2-letniego programu rozwoju dla pracowników warszawskich domów kultury. Prezeska Forum Kraków, stowarzyszenia osób, które działają na rzecz rozwoju animacji kultury w Polsce. Działa w programach związanych z edukacją kadr kultury, prowadzi warsztaty, rozwija projekty. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Skip to content