Fundacja szkoła liderów

Joanna Walczak

Rozwój lokalny, Samorząd, Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Dzieci i młodzież

Lubliniec, śląskie, Edycja XVI

O sobie

Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu,
Trenerka, dyrektorka konsultantka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Radna Rady Miejskiej w Lublińcu.

Od wielu lat działam w obszarze oświaty – ucząc z pasją matematyki, z satysfakcją zarządzając szkołą średnią, prowadząc (z wyboru i zamiłowania) szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów polskich szkół oraz zajęcia na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty dla dyrektorów i wicedyrektorów. Od dwóch lat działam w samorządzie lokalnym sprawując funkcję radnej miasta Lublińca, a od tego roku pragnę upowszechniać ideę samorządności wśród młodzieży mojego miasta powołując i wspierając działania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych dzieci 🙂

Skip to content